Zajęcia trwają 30 minut i podzielone są na trzy części. Pierwsza z nich to gry i zabawy ruchowe, mające na celu rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i innych zdolności motorycznych. Druga część zajęć to ćwiczenia ukierunkowane na naukę techniki piłkarskiej, a trzecia to zabawy i ćwiczenia sensoryczne. Elementy zabaw sensorycznych obejmują działania na sprzęcie wykorzystywanym do Terapii Integracji Sensorycznej.