Zajęcia trwają 30 min. Muzykowanie za pomocą kolorowych rurek jest doskonałym wstępem do nauki gry na innych instrumentach. Granie polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni – kolorowe rurki wydobędą określone,  harmonijne dźwięki. Poszczególne Bum Bum Rurki mają odmienne kolory odpowiadające, konkretnym dźwiękom. Na zajęciach oprócz Bum Bum Rurek będą wykorzystywane także inne instrumenty, między innymi: naciskane dzwonki diatoniczne, diatoniczne dzwonki na tubach. Wszystkie instrumenty oraz przybory występujące na zajęciach odpowiadają systemowi Chroma-Notes (poszczególnym kolorom na instrumentach przyporządkowane są konkretne dźwięki).Działania warsztatowe odbywają się poprzez różne aktywności, między innymi:

  • odkrywanie sposób wydobywania dźwięków,
  • odkrywania różnych możliwości zabawy z rurkami,
  • zabawy i ćwiczenia wykorzystujące rytm i harmonię,
  • tańce i zabawy przy muzyce,
  • granie piosenek i melodii,
  • zabawy sprawnościowe,
  • zabawy z wyobraźnią – rurki jako rekwizyt w odgrywaniu scenek