Programowanie i kodowanie – Zajęcia trwają 30 minut. Dzieci PROGRAMUJĄ
ROBOTY, czytają obrazy, nazywają symbole i znaki, klasyfikują przedmioty, układają je
w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarzają układy przedmiotów i tworzą własne sekwencje.
Głównym elementem zajęć jest programowanie robotów z wykorzystaniem
dostępnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych. Kształcenie umiejętności
kodowania odbywa się przez zabawę, z wykorzystaniem różnorodnych środków
dydaktycznych typu: plansze, gry, programowalne zabawki.
Zajęcia dedykowane są dla grup młodszych(3-4 latki) oraz również starszych (5-6
latki)