Zajęcia trwają 30 min. Dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Poprzez odpowiednie, celowe pobudzanie i wyciszenie układu nerwowego oraz podawanie stymulacji na określone zmysły, terapeuta poprawia funkcjonowanie układu sensorycznego dziecka.EFEKTEM ĆWICZEŃ jest ograniczenie bądź całkowita eliminacja nadwrażliwości sensorycznej na niepożądane bodźce lub w przypadku obniżonej wrażliwości, zostaje ona pobudzona, dzięki dostarczaniu silnych sygnałów zmysłowych. Terapia Integracji Sensorycznej poprawia funkcjonowanie człowieka w wielu różnych obszarach i aspektach:

  • koordynuje integralność i współpracę zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku
  • rozwija motorykę małą, dużą, orientację przestrzenną i zdolność do planowania

ruchu

  • wykształca prawidłowe wzorce ruchowe i stabilną postawę ciała
  • integruje czynności odruchowe
  • kontroluje rozwój reakcji równoważnych i poziom napięcia mięśniowego
  • utrzymuje plastyczność neuronalną, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji
  • w zależności od potrzeb, wycisza lub wzmacnia zaburzone obszary sensoryczne
  • wspomaga umiejętność czytania, pisania, liczenia, koncentracji uwagi, kontroli

emocjonalnej i samoakceptacji

Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach. Wykorzystywane są także przedmioty o różnych fakturach, do wykonywania masażu, dziecko huśta się w hamaku, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia zajęć z Integracji Sensomotorycznej jest przeprowadzenie Diagnozy Integracji Sensorycznej, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń, jakie dziecko powinno wykonywać.