1. Regulamin zajęć prowadzonych przez Kosmos Karol Tomczyk

2. Klauzula informacyjna

3. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć dodatkowych firmy Kosmos Karol Tomczyk

4. Regulamin Półkolonii 2023